Mijn favorieten

WOZ en belasting

 

Bij de aanslag OZB geeft de gemeente ook de beschikking waarin de hoogte van de WOZ-waarde is vastgesteld. De hoogte van de gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten worden er door bepaald. De WOZ-waarde heeft ook invloed op de hoogte van uw inkomstenbelasting.

Vastgoed wordt voor de berekening van de belasting meegenomen tegen de WOZ-waarde. Als uw vastgoed minder waard is dan de WOZ-waarde, betaalt u feitelijk belasting over iets wat u niet bezit.
 
Daarnaast is de WOZ-waarde ook de maatstaf voor de heffing van erfbelasting. Erfbelasting wordt geheven tegen 10 of 20 procent als kinderen erven. Als andere mensen of instellingen erven kan de belasting zelfs oplopen tot 30 of 40 procent. Het belang is dus groot: als de WOZ-waarde tienduizend euro hoger is dan de verkoopprijs, dan betalen erfgenamen in ieder geval duizend euro meer belasting dan zou moeten.
 
Verstandig om jaarlijks de WOZ-waarde te controleren.

Een te hoge WOZ-waarde bij een nalatenschap? Erfgenamen hebben recht op bezwaar. Dat recht kunnen ze onbeperkt uitoefenen: er is geen voorgeschreven termijn waarbinnen ze dat bezwaar moeten indienen. Wel is vereist dat de erfgenaam zelf een beschikking van de gemeente krijgt waarin de WOZ-waarde is vastgesteld. Dat moet de beschikking zijn die geldt voor het jaar van overlijden, of het jaar daarna. Sinds 1 januari 2012 is het namelijk mogelijk dat voor de erfbelasting de WOZ-waarde van het volgende jaar gebruikt wordt. Bij dalende vastgoedprijzen kan dat veel verschil maken.

 
Zelf als het overlijden al een tijd geleden is kan er nog steeds bezwaar gemaakt worden tegen de te hoge WOZ-waarde. Wel is van belang dat de aangifte erfbelasting nog niet onherroepelijk vaststaat. Of dit zo is, kunt u nagaan bij de Belastingdienst. Uiteraard kan uw notaris dat ook voor u bekijken.