Mijn favorieten

Beleggen in vastgoed / Estate planning


De rente is laag en het depositogarantiestelsel vergoedt tot € 100.000,- per rekeninghouder per bank (althans: voor particulieren en kleine ondernemingen). De prijs van vastgoed ontwikkelt zich anders dan de koersen van aandelen en obligaties op de beurs. Dat zijn goede redenen om als grondbezitter even na te denken over hoe met bezit om te gaan.

Afbouwende of stoppende agrariërs hebben vaak het nodige bezit opgebouwd in de vorm van landbouwgrond. Deze grond is niet (meer) nodig in de bedrijfsexploitatie. Er zijn goede kansen om langdurig tot een gestaag en veilig rendement op dat bezit te komen. Wel is het verstandig dit goed te regelen en niet op slechts één paard te wedden. Wijmenga Rentmeesters werkt samen met gerenommeerde accountants- en belastingadvieskantoren om uw belang optimaal te borgen.

Denkt u aan:
* gespreide (erf)pachtproducten met grond als basis
* familiestichtingen / Afgezonderd Particulier Vermogen
* samenwerking met ANBI's (algemeen nut beogende instellingen), stichtingen of kerken                                    contact


"70% van de traditionele estate planning faalt. Hierdoor behoudt slechts 10% van de ondernemende families het vermogen tot en met de 3e generatie" (bron: Estate Planning 2013-24)