Mijn favorieten

De knikkers en het spel...


In ons land is de bescherming van eigendom vrij goed geregeld. De overheid kan het echter rechtsgeldig op uw eigendom voorzien hebben...

                                                                                                                                                                        contact
Onteigening
Wijmenga Rentmeesters is deskundig op het gebied van de Onteigeningswet en de jurisprudentie. Zij beschikt niet alleen over veel ervaring met het bepalen van schadeloosstellingen in onteigeningszaken, maar ook in het maken van toekomstbestendige "deals". Daarbij gaat het om meer dan geld: het gaat om de toekomst van uw bedrijf of om de beste vervangende locatie voor uw woning. Dat vergt meer dan juridische kennis en eist meer dan het kunnen hanteren van een rekenmachine: het vraagt creativiteit.

Alleen al in het project "De Centrale As" tussen De Tike en Dokkum begeleidde Wijmenga Rentmeesters tientallen cliënten bij het bereiken van een goede oplossing - de meeste in de minnelijke en administratieve fase. Soms is het echter nodig via de rechter de goede oplossing af te dwingen. Dat is niet bedreigend, maar juist de verworvenheid van het omvangrijke en goed samenhangende stelsel van Onteigeningswet en jurisprudentie. Maak met Wijmenga Rentmeesters de goede deal.


WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten)

De wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) is bedoeld om gemeenten een betere uitgangspositie te geven op de grondmarkt. Wanneer een voorkeursrecht wordt gevestigd, dient de grond in principe eerst aan de gemeente te worden aangeboden. Ziet de gemeente van de aankoop af, dan mag de eigenaar de grond gedurende drie jaar vrij verkopen. Enkele spelregels die gelden in het Onteigeningsrecht zijn ook van toepassing bij de WVG, andere -waaronder belangrijke- echter niet. Wij maken graag het verschil (duidelijk).