Mijn favorieten

Toewijding in beheer...


Grond en agrarische bedrijfsgebouwen in bezit bij kerken, stichtingen, particulieren en zelfs een enkele vereniging worden door ons actief beheerd.
 
Zaken zijn immers als kruiwagens: men moet ze duwen.                                                                                                                          contact

Inzicht in de doelstellingen van zowel verpachter als pachter helpen om het bezit in stand te houden en uit te breiden. Onze portefeuille omvatte op 1 januari 2015 ruim 1500 hectare verpachte grond en vele gebouwen.

De pachtinning en -uitbetaling geschiedt door de Stichting Beheer Derdengelden Wijmenga Rentmeesters met een eigen kwaliteitsrekening. Uw geld is er veilig voor beslag of andere vermeende vorderingen.

Onze diensten:
*    vermogensbeheer stoppende agrariërs (informeer naar de mogelijkheden)
*    aan- en verkoop van gronden & gebouwen
*    financiering door pacht of erfpacht
*    contractbeheer pacht en jacht
*    onderhoud van gebouwen
*    innen en uitbetalen van pacht en canon - via de kwaliteitsrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Wijmenga Rentmeesters
*    herverkavelingen
*    verzekeringen

Hierbij staan kennis en vaardigheden uit hoofde van onze verdere dienstenportefeuille u ter beschikking.