Mijn favorieten

Dit vinden wij interessante en/of leuke websites


Holwerd aan Zee

Het dorp Holwerd verpaupert en komt zelf met een voorstel dat alle betrokkenen enthousiast maakt. Bewoners, wateringenieurs, Wijmenga Makelaars & Rentmeesters, ondernemers, kunstenaars en natuurliefhebbers zien er voordelen in en willen er mee aan de slag. Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee verder wilden inpolderen, is een plan ontstaan in tegenovergestelde richting, waarbij de natuurlijke dynamiek juist meer ruimte krijgt. De Waddenzee is nu werelderfgoed en dat schept kansen voor mens en natuur. 


Ruimtelijke plannen

Ruimtelijkeplannen.nl is dè toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. Via deze landelijke voorziening zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen digitaal beschikbaar.


Monumentenregister

De gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument.


Provincie Fryslân - kaarten

Diverse beleidsthema's voor de provincie Fryslân op kaart gezet.