Wijmenga rentmeesters

Wijmenga Rentmeesters werkt zowel voor particulieren als overheden op het gebied van vastgoed en daaraan gerelateerde vraagstukken. U kunt bij ons terecht voor onder andere:  

 • Vastgoedvermogensbeheer voor particulieren, stichtingen, kerken (pacht/erfpacht/(ver)huur van landerijen, inclusief verwerving en verkoop);
 • Onteigeningszaken (waaronder: gerechtelijk onteigeningsdeskundige);
 • Waardevermindering t.g.v. hoogspanningsverbindingen, zakelijk recht;
 • Rechtbankdeskundige bij waarderingskwesties;
 • Adviseur bij vastgoed gerelateerde vraagstukken
 • Ruimtelijke ordening;
 • Kavelruil/bedrijfsverplaatsing met SAB-subsidie;
 • Cursusleider ter zake onteigening, planschade, WVG, Nadeelcompensatie, beheerszaken;
 • Taxaties ten behoeve van planschadeclaims of risicoanalyses;
 • Taxatie van vastgoed in het landelijk gebied;
 • Vestiging zakelijk recht
 • Bos- en natuurbeheer
 • Grondverwerving voor overheden.


Wijmenga Rentmeesters is aangesloten bij het platform van Rentmeesterskantoren:
www.rentmeesters.nl

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring