Beheer landelijk vastgoed

Wijmenga Rentmeesters ondersteunt u graag bij het beheer van landelijk vastgoed.
De werkzaamheden van Wijmenga Rentmeesters zijn er op gericht om agrarische gebieden, land­goe­deren en natuurterreinen duurzaam in stand te houden en zo mogelijk verder te ontwikkelen. Op­dracht­gevers zijn onder andere particuliere eigenaren, kerkelijke genoot­­schap­pen, stichtingen en soms een vereniging.


Globaal overzicht van beheeractiviteiten:
* voeren van de administratie, zoals innen van pacht en huur, betalen van (waterschaps)lasten;
* houden van toezicht op gebouwen, landerijen en bossen;
* opstellen van begrotingen, werk-, beheer- en financieringsplannen;
* opstellen en sluiten van pacht-, erfpacht- en huurcontracten;
* adviseren bij pacht- en huurprocedures;
* adviseren over-,  en zoeken naar, economische dragers;
* advies met betrekking tot fiscale- en juridische aspecten;
* initiëren van-, en adviseren bij, kavelruilprojecten

Het beheer van landelijk vastgoed is een complex en veelzijdig proces. Het vereist van de rentmeester specifieke kennis, een creatieve instelling en de nodige ervaring met landelijk vastgoed. De Natuur­schoon­wet kan een rol spelen bij het beheer.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring