Disclaimer

Door het bezoeken en/of het gebruiken van onze website heeft de bezoeker kennis genomen van het volgende, dit begrepen en hiermee ingestemd:

Aangeboden informatie
De informatie op deze website is zo betrouwbaar en actueel mogelijk. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, de op deze website aangeboden informatie, is daarom uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan daarom niet leiden tot het verlenen/veranderen van rechten. Wijmenga makelaars en rentmeesters is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie mag door Wijmenga makelaars en rentmeesters zonder aankondiging worden gewijzigd.

Schade
Wijmenga makelaars en rentmeesters is niet aansprakelijk voor alle eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op deze website. Wijmenga makelaars en rentmeesters is tevens nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke hoger is dan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal vergoeden.

Auteursrechten
Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website danwel andere websites waar Wijmenga makelaars en rentmeesters het aanbod presenteert, zoals auteursrechten en merkenrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren/verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijmenga makelaars en rentmeesters. Bij schending van deze rechten kan Wijmenga makelaars en rentmeesters een boete van € 250,- per dag in rekening brengen.