Grondverwerving en Onteigening

Grondverwerving

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen dient de overheid veelal grond aan te kopen.

Druk op de beschikbare ruimte maakt een grondverwervingproces complex. Veranderingen in wet- en regelgeving spelen daarbij een rol. Bij de verwerving van grond heeft een overheid de keuze uit verschillende instrumenten. Grond minnelijk verwerven is het meest voor de hand liggend. Lukt dat niet, dan kan de overheid tot onteigening overgaan.

Wijmenga Rentmeesters adviseert onder meer bij grondverwerving ten behoeve van:
* de nieuwbouw van woningen, bedrijventerreinen en infrastructurele projecten;
* natuurontwikkeling en recreatie;
* waterberging en dijkversterkingsprojecten;

Voorts adviseert en begeleidt Wijmenga in het traject bij het vinden en verwerven van een
passend vervangend agrarisch bedrijf.

 

Onteigening

Onteigening is een ingrijpend instrument dat de overheid kan inzetten bij de uitvoering van ruimtelijke plannen. Minnelijk verwerven is het uitgangspunt, maar als met de eigenaar/gebruiker geen overeenstem­ming wordt bereikt, kan dat leiden tot een onteigeningsprocedure. Hiervoor is goedkeuring vereist in de vorm van een KB (Koninklijk Besluit). De Kroon toetst of onteigening in het algemeen belang geschiedt, urgent en noodzakelijk is. Tenslotte mag de eigenaar/gebruiker er van uitgaan dat hij na de onteigening in eenzelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert als voor de onteigening.

Wijmenga Rentmeesters adviseert op het terrein van:
* alle praktische, waarde-bepalende en juridische aspecten – ook wel in samenwerking met een advocaat;
* het voeren van onderhandelingen (namens de overheid of namens de onteigende);
* begeleiding van het gehele proces als onteigeningsdeskundige

Wijmenga Rentmeesters treedt regelmatig op als onteigeningsdeskundige voor rechtbanken (in commissie-verband).


 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring