Pacht en erfpacht

Pacht en erfpacht zijn veel voorkomende vormen van het in gebruik geven van (agrarisch) vastgoed. Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de (erf)pachter en de (erf)verpachter. Het pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied.

Wijmenga Rentmeesters is deskundig op het gebied van de pachtwet en van (erf)pachtconstructies. Zij kunnen onder meer adviseren over:
* het kiezen van en omzetten naar de juiste pachtvorm;
* het aangaan en beëindigen van de pachtovereenkomst;
* juridische- en fiscale aspecten bij het opstellen van pacht- en erfpachtcontracten;
* de rechten en plichten van de pachter en verpachter:
* de verrekening van productie- en toeslagrechten;
* de waardering van gronden in verpachte staat;
* de verkoop van verpachte gronden en het omgaan met voorkeursrechten.


Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring