Vestiging zakelijk recht


Kabels en leidingen lopen over of door de grond van eigenaren. Om dat mogelijk te maken dient over het algemeen een zakelijk recht te worden gevestigd, waardoor aankoop van grond niet noodzakelijk is. Het kunnen afdwingen van het gebruik van de grond van een eigenaar/gebruiker ten behoeve van het openbaar nut, is geregeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Vooraf trachten kabel- en leidingleggers minnelijk tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar.

Wijmenga Rentmeesters voert informatieve gesprekken en onderhandelingen met de eigenaar/ gebruiker van de grond of juist met de initiatiefnemer. Ook brengen zij de gevolgen in kaart en stellen vast of de eigenaar/gebruiker recht heeft op een schadevergoeding of een tegemoetkoming in de schade. Ook kunnen zij worden ingeschakeld voor het opstellen van de benodigde overeenkomsten en (bijzondere) voorwaarden.

Een zakelijk recht kan gevestigd worden voor onder andere:
* kabels en leidingen;
* rioleringen;
* hoogspanningsverbindingen;
* windmolens;
* ondergrondse infrastructuur;
* steunbermen voor dijkverbeteringsprojecten;
* zendmastenPersoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring