Planschade en nadeelcompensatie

Planschade

Structuur- en bestemmingsplannen zijn niet in beton gegoten. Ontwikkelingen in het stedelijk en landelijk gebied noodzaken de overheid om die plannen regelmatig onder de loep te nemen en eventueel te wijzigen. Bij planschade wordt de waardedaling van vastgoed beoordeeld, ten gevolge van een planologische wijziging. Zowel het overheidsorgaan die het verzoek om planschade in behandeling neemt als de belanghebbende die schade ondervindt schakelen in vrijwel alle gevallen een deskundige in. Ook kan middels een planschade-analyse een indruk worden verkregen van de omvang van planschade, bijvoorbeeld in projectverband.
 

Nadeelcompensatie

Door toedoen van de overheid lijden burgers en bedrijven regelmatig schade. Denk hierbij aan reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden aan wegen, dijken en bruggen. Ook grote infraprojecten zoals de verbouwing van een station of herinrichting van de binnenstad veroorzaken vaak overlast en schade. Ook dan doen beide partijen (de overheid en de belanghebbende) regelmatig een beroep op een deskundige.

Wijmenga Rentmeesters heeft veel ervaring op het terrein van de bepaling van schade die optreedt ten gevolge planschade of nadeelcompensatie.


 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring